Els Pastorets d'Olot 1998

Centenari del Centre Catòlic d'Olot.