Página en blanco

Introduce un texto aquí...

BREU NOTÍCiA SOBRE L'ORIGEN DELS NOSTRES PASTORETS
Cap a la meitat del segle dinou es varen començar a posar en escena, pels dies de Nadal, unes representacions que evocaven el misteri del naixement de Jesús. Àngels, dimonis i pastors, n'eren els protagonistes.
Aquestes funcions, el poble les va batejar amb el nom d'ELS PASTORETS, perquè eren els pastors de Betlem, els que anaven a adorar el Nen de l'establia.
Foren molts els autors i els teatres que posaven en solfa aquest tipus de representacions que, en part, podien tenir el seu remot origen en els Autos sacramentals que en l'antigor s'escenificaven en els portals de les esglésies.
A Olot tenim notícia que ja pels anys 1868 i fins i tot abans, al nostre Teatre Principal es donaven periòdicament, a càrrec de companyies professionals, funcions d'una obra titulada LOS PASTORES EN BELÉN.
Quan l'any 1878 es va fundar la ESCUELA DE OBREROS OLOTENSES, que després prengué el nom de CENTRO DE CATÓLICOS DE OLOT Y SU COMARCA, és lògic que, talment com es feia al Teatre Principal, aquesta Societat, recentment nascuda, volgués també -precisament pel seu caire catòlic- representar uns PASTORETS.
La cosa era explicable i fàcil de fer. Es tractava d'adaptar-suprimint-ne les dones- els textos que llavors rodolaven pels escenaris, a les necessitats i possibilitats de l'Entitat.
La «Escuela de obreros católicos» comptava, per a posar en marxa aquest projecte, amb dos socis especialment aptes: l'Anton Molins i l'Ignasi Rubió. En Molins tenia 46 anys i en Rubió, 19.
En Molins era un obrer que es guanyava les sopes exercint els treballs més diversos i en Rubió un sastre amb botiga oberta al carrer Major (Sant Esteve) davant per davant de l'Ajuntament.