Lectura dramatitzada de l'adaptació de "Testament" de Josep Maria Benet i Jornet

Un professor homosexual, amb la seva mort pròxima a conseqüència d'una malaltia, vol deixar com a testament un assaig que ha escrit. Amb el seu amic i el seu millor alumne parlen, en el transcurs d'una nit, de l'amor, la soledat, l'amistat i la mort. Sorgirà el xoc violent entre diverses maneres de concebre el sentit de l'existència: la visió del professor davant la mort i la contraposició de punts de vista diferents del seu amic i del seu millor alumne.

Repartiment:
Professor: Ferran Vallespir
Alumne: Santi Jou
Amic: Toni Golet
Veu Home: Francesc Rubió
Veu Dona: Magda Ripoll
Veu Filla: Laia Lisa
Escenografia: Toni Golet
Il·luminació: Quim Vilalta
Efectes de so: Toni Linares
Fotografia: Gerd Zimmer

El muntatge

Per aconseguir que l'espectador gaudeixi de la lectura dramatitzada i es submergeixi en l'obra teatral, fem servir una posada en escena complexa amb projeccions dels tres escenaris on transcorre l'acció: la casa del professor, de l'amic i de l'alumneel sentit de l'existència: la visió del professor davant la mort i la contraposició de punts de vista difer, la il·luminació dels narradors que els situa als diferents espais i els efectes de so de les trucades telefòniques i les tres veus gravades del client, la dona i la filla de l'amic, personatges que interactuen telefònicament amb els protagonistes.