Construcció dels decorats de Red Pontiac a càrrec dels alumnes de l'escola NOIMA.

Febrer de 2023

Aquesta temporada hem obert un conveni de col·laboració amb L'Escola de Noves Oportunitats NOIMA, que ajuda als joves que han quedat exclosos del sistema educatiu, perquè col·laborin amb nosaltres en la confecció de decorats per l'escenografia de "Red Pontiac".