CONVENI DE COL·LABORACIÓ.

Entre la SECCIÓ DRAMÀTICA DEL CENTRE CATÒLIC D'OLOT, la FAGEDA FUNDACIÓ i l'ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS DE LA GARROTXA NOIMA.

El conveni: 

Els alumnes de l'escola NOIMA podran participar en la realització dels diferents muntatges, ja siguin decorats, luminotècnia o sonorització, que la SDCC porti a terme.

La SDCC fomentarà l'adquisició de coneixements en els aspectes tècnics i constructius respecte del món del teatre amateur als alumnes de l'escola NOIMA i facilitarà l'assistència dels alumnes de l'escola NOIMA i dels col·lectius de la Fageda Fundació als espectacles teatrals que es realitzin.

Els alumnes de l'escola NOIMA podran participar a altres activitats no contemplades en aquest conveni que tinguin com a objectiu potenciar les seves capacitats i motivacions.

Construcció dels  decorats de l'obra "Red Pontiac" a càrrec dels alumnes de l'escola NOIMA.

L'obra "Red Pontiac" transcorre en un parc infantil i els alumnes de NOIMA van dissenyar els diferents elements primer sobre el paper i després a mida real en cartó. Un cop fetes les modificacions es varen posar a construir les diferents parts amb fusta, plàstic i metall. L'objectiu final, a part de tenir uns magnífics decorats per la nostra obra, és que els alumnes treballin diferents aspectes constructius: Disseny, escales, mesures i treball amb diferents materials i pintures. El resultat està a la vista. Enhorabona!