ELS CARTELLS DELS 

PASTORETS D'OLOT

Arxiu del Centre Catòlic d'Olot.