Els cartells de teatre

El teatre ha estat un dels principals pilars de les activitats del Centre Catòlic d'Olot. Des de la primera representació dels Pastorets l'any 1880 fins a l'actualitat l'activitat teatral ha estat intensa. 

Aquí us deixem una petita mostra dels cartells que s'han conservat de les obres representades entre els anys 1939 i 1996