Celebració del 140 aniversari de l'estrena 

d'Els Pastorets del Centre Catòlic d'Olot

 (1880-2020)
26 de desembre de 2021 al teatre Pere Serrat dels Catòlics d'Olot.
27 de febrer de 2022 al Teatre Principal d'Olot.

"Els Pastorets dels Catòlics", són un dels més antics de Catalunya. Una obra que va ser escrita el 1880 i que el 2020 va complir 140 anys. Els Pastorets d' Olot o "El Nacimiento del Salvador o la redención del esclavo", és una sarsuela pastoral en castellà dividida en quatre actes, amb llibret original d'Antoni Molins i Gelada i música d'Ignasi Rubió i Bertran.

Tot a punt: Test d'antigens, maquillatge, 

últims assajos als Catòlics

Representació del 27 de febrer de 2022 

al Teatre Principal d'Olot

Vídeo homenatge 140 aniversari dels Pastorets dels Catòlics

Representació del 26 de desembre de 2021 als Catòlics

Tot a punt: Maquillatge i últims assajos al Teatre Principal