La història del Zoo

                            Recull de Teatre Provincial Lliure. Centenari del Centre Catòlic 1998.