La música dels Pastorets dels Catòlics

Sarsuela pastoril "El nacimiento del Salvador o la redención del esclavo"  amb lletra i música originals d'Antoni Molins i Ignasi Rubió.
Piano: Mª Núria marlet. Violins: Josep Mª Vilà, Pere Parès, Lluís Badosa i Alexandre Port. Violoncel: Rafel Sala. Contrabaix: Josep Jolí. Flauta: Joan Moll. Clarinets: Valentí Mercadal, Arseni García. Trompetes: Joan Juvinyà i Jordi Compte. Fiscorn: Josep Masó.
Veus: Josep Anglada, Lluís Balcells (solista), Josep Mª Bonet, Jaume Bosch, Josep Mª Canals, Miquel Capdevila, Pilar Coll, Josep Jou, Joan Lagares (solista), Miquel Lagares (solista), Maria Margalef (solista), Antoni Marguí, Jaume Marguí, Mª Àgels Martín (solista), Jordi Oliveras, Martí Plana, Pere Puigferrer, Gaspar Senís (solista), Concepció Serra i Pilar Suñé.
Direcció orquestra i cors: Joan Sala i Plana
Enregistrat el 6 de juliol de 1977 al Centre Catòlic d'Olot. Presa de so: Albert Moraleda i Gemma Barberà. Dipòsti legal: B-34378/1977 

Feu clic sobre la cançó que vulgueu escoltar.